Framtidsanalys

img_0036

Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder att se och tolka framtidens signaler så att de kan verka framgångsrikt i morgondagens affärssammanhang. Det gör vi i olika uppdragsformer alltifrån research – analys till intensiva work-shops och framtidssäkring av din organisation. Vi ger också rykande färska och engagerande föreläsningar kring hur trender och drivkrafter påverkar just din bransch. Läs mer

Vågar du arbeta med nya spännande metoder såsom Learning Journeys , Pick up Workshops och Visual Frameworks så lovar vi dig en spännande resa.

Learning Journeys – följ med på en endagsresa kring vilka organisationer som vi tror kommer att skapa framtiden och vad det innebär för morgondagens sätt att göra affärer. Men det handlar inte enbart om tekniska genombrott – utan också om hur beteenden växer fram, ändras och formas efter detta.

Pick up Workshops –  ett helt nytt sätt att upptäcka för företaget relevanta framtidsfrågor där deltagare från skilda verksamheter eller avdelningar styr frågeställningarna

Visual Frameworks – Framtidskartor – Kartor är visuella prognoser som kan avsölja en mängd oförväntade perspektiv, signaler och scenarier i ett företags strategiarbete. Utvecklas i en workshop.

     ”Traditionella” Workshops – Våra workshops ger dig en upplevelse utöver det vanliga på din resa mot framtiden och utmanar både din affärsmodell och ditt tänkande.

Framtidsanalyser – rapporter och undersökningar – Vi genomför framtidsrelaterade undersökningar. Rapporter skriver vi kring intressanta ämnen i våra egna undersökningar men även på uppdrag

Future Index Method – med hjälp av vår strukturerade arbetsmodell framtidssäkrar vi din organisation. Läs mer